Visiem tika laime.
Ikvienam.
Pa saujai mīlestības un laba vārda.
Nežēlojot neko.
Ne naudu, ne laiku.
Visur paspēja, visiem palīdzēja.

Cilvēki nāca un gāja.
Jauni un veci.
Viens pēc otra.
Katram pa padomam un mierinājumam.
Katram pa uzmundrinājumam, atbalstam un prieka kripatai.
Visi jūsmoja un klusībā apskauda.
Laimes dota spēja.

Sirmā vecumā, mierīgi, bez jebkādas nožēlas par piepildīto dzīvi, izdegot un laižoties mūža miegā, kā zibens no skaidrām debesīm uzzibsnīja skarba patiesība – viens palika bez nekā …
Vīrs.

Advertisements